NEVIANO Design - Projekčná činnosť Projekty pre cesty Mestská infraštruktúra Dopravno-inžinierske služby

Vitajte na stránkach spoločnosti NEVIANO DESIGN

ZAOBERÁME SA PROJEKČNOU A KONZULTAČNOU ČINNOSŤOU V OBLASTI DOPRAVNÝCH STAVIEB

Viac informácií

VYPRACUJEME VÁM

PROJEKTY PRE CESTY

I., II., III. triedy, účelové komunikácie a iné.

Viac informácií

Pripravíme projekty v oblasti

MESTSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Miestne komunikácie, pešie plochy, cyklotrasy a parkoviská.

Viac informácií

Ponúkame Vám kompletné

Dopravno-inžinierske SLUŽBY

Dopravné prieskumy, Kapacitné prieskumy, Posúdenie statickej dopravy.

Viac informácií

PROFESIONÁLI

Tím, ktorý sa nebojí ani zložitejších úloh a je otvorený riešiť všetky zadania.

VYPRACOVANIE

Zakladáme si na KVALITE, FLEXIBILITE a RÝCHLOM DODANÍ VÝSLEDKOV.

PODPORA

Všetky časti dokumentácie sú úzko späté, preto si dávame záležať na koordinácii medzi profesiami už od prvotných fáz projektu .

O NÁS

Sme firma zaoberajúca sa projekčnou činnosťou v oblasti dopravných stavieb, inžinierskych stavieb a dopravno-inžinierskou činnosťou. Sme kolektív mladých ľudí pod vedením skúsených projektantov, ktorí sa po rokoch práce spojili pod jedno meno.

Našou stratégiou je spojenie skúsených projektantov, ktorí dohliadajú na správnosť riešenia s inovatívnosťou a energiou mladších kolegov, výsledkom čoho sú riešenia priamo na mieru projektom, na ktorých spolupracujeme.

NAŠE SLUŽBY

Riešime všetky fázy a časti projektovej dokumentácie:


Technická štúdia

DÚR
Dokumentácia pre územné rozhodnutie

DSP
Dokumentácia pre stavebné povolenie

DRS
Realizačná dokumentácia

DSRS
Dokumentácia skutočného realizovania stavby

INÉ
Prieskumy, posúdenia a iné

Spokojnosť v číslach

Spolu odovzdaných dokumentácií:

39

DÚR

137

DSP

275

DRS

120

DSRS

25

INÉ

91